HOTEL REVIEW
รีวิวที่พัก


ABOUT US

กุ้งจะเที่ยว : Girlfriend Go Go

KUNG & POCKY

เราสองคนเป็นคู่รักนักท่องเที่ยวที่ชอบออกเดินทางไปพักผ่อน สร้างความทรงจำ และกระชับความสัมพันธ์ของกันและกัน

เมื่อกุ้งอยากเที่ยว ป็อกกี้ก็พร้อมพาไปทุกที่ เพื่อเป็นสัญญาณของการออกเดินทางทุกครั้ง กุ้งจะตะโกนว่า “Go Go!” เป็นการสตาร์ททริปใหม่ของพวกเรา

Contact us